Emir Toskic, biträdande jurist

Emir Toskic tog sin juristexamen vid Örebro universitet 2020 och arbetar främst med brottmål såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, privat försvarare samt som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Emir Toskic arbetar även som offentligt biträde i LVU-mål.

Emir Toskic talar även flytande serbokroatiska.

  • Block Advokater 2021 –
  • KRIM Advokater 2021
  • Mina Advokater 2021
  • Kronofogdemyndigheten 2020
  • Jur kand Örebro universitet 2020