Fanny Mårtensson, biträdande jurist

Fanny Mårtensson tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2022 och arbetar främst med brottmål såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Fanny Mårtensson arbetar även som offentligt biträde i LVU-mål.

  • Block Advokater 2022 –
  • Jur kand Uppsala 2022