Det är vi som är BLOCK Advokater

Frida Wallin

Advokat

Frida Wallin blev advokat 2010 och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.  Frida Wallin är specialiserad på brottmål och har gedigen erfarenhet efter över ett decennium på välrenommerade advokatbyråer.

Vid sidan av advokatverksamheten föreläser Frida Wallin för blivande advokater på Advokatsamfundets advokatkurser och ger webföreläsningar hos Blendow Lexnova.  

 Grundare och delägare Block Advokater 2019-
 Advokatfirman De Basso 2016-2018
 Advokatfirman Defens 2012-2016
 Juristhuset Lawhouse Advokatfirman Sjöström 2007-2012
 Notarietjänstgöring 2005-2007
 Jur kand Lunds Universitet 2003

→ 070–380 32 01
→ 08–30 60 60
frida.wallin@blockadvokater.se

Sabina Böö

Advokat

Sabina Böö blev advokat 2011 och åtar sig framförallt uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, men även andra typer av uppdrag inom humanjuridiken.

Sabina Böö är specialiserad på brottmål och har gedigen erfarenhet efter över ett decennium på domstolar och välrenommerade advokatbyråer

 Grundare och delägare Block Advokater 2019-
 Advokatfirman De Basso 2017-2018
 Advokatfirman Bastling 2008-2017
 Hovrättsfiskal Svea hovrätt 2007-2008
 Notarietjänstgöring 2005-2007
 Jur kand Uppsala universitet 2005

→ 076 – 133 90 90
→ 08–30 60 60
sabina.boo@blockadvokater.se

Fredrik Åkerblom

Advokat

Fredrik Åkerblom blev advokat 2013 och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt uppdrag som ombud i familjerättsliga mål.

Fredrik Åkerblom har varit ombud i flera vägledande mål med koppling till utlänningslagen och har även stor erfarenhet av vårdnadstvister och socialmål.

De senaste åren har Fredrik Åkerblom arbetat alltmer med brottmål och var bland annat målsägandebiträde i målet gällande terroristbrott på Drottninggatan.

 Grundare och delägare Block Advokater 2019-
 Grundare och delägare Advokatfirman Åkerblom & Lindmark 2013-2018
 Jurist och delägare Aequtias juridik 2008-2012
 Migrationsverket 2006-2008
 Jur kand Uppsala Universitet 2006

→ 070–146 09 37
→ 08–30 60 60
fredrik.akerblom@blockadvokater.se

Max Eriksson

Advokat

Max Eriksson blev advokat 2016 och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål.

 Block Advokater 2019-
 Advokatfirman Åkerblom & Lindmark 2016-2019
 Advokatbyrån Christer Wersäll 2013-2016
 Jur kand Stockholms Universitet 2013

→ 070–350 63 68
→ 08–30 60 60
max.eriksson@blockadvokater.se
block advokater ab
Scheelegatan 8
112 23 Stockholm
08 – 30 60 60
info@blockadvokater.se
www.blockadvokater.se
Org nr: 559182-7117
Bankgiro: 650-4237