Fredrik Åkerblom, advokat

Fredrik Åkerblom blev advokat 2013 och åtar sig framförallt uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver åtar sig Fredrik Åkerblom uppdrag som offentligt biträde i socialmål samt uppdrag som ombud i familjerättsliga mål.

Fredrik Åkerblom har stor erfarenhet och specialistkompetens inom migrationsrätt. Han har varit ombud i flera vägledande mål med koppling till utlänningslagen.

Fredrik Åkerblom var målsägandebiträde i målet gällande terroristbrott på Drottninggatan och har varit ombud i flertalet ärenden enligt lag om kontroll av vissa utlänningar.

Fredrik Åkerblom har varit offentlig försvarare i många mål avseende grova brott som till exempel synnerligen grova narkotikabrott.

  • Grundare och delägare Block Advokater 2019-
  • Grundare och delägare Advokatfirman Åkerblom & Lindmark 2013-2018
  • Jurist och delägare Aequtias juridik 2008-2012
  • Migrationsverket 2006-2008
  • Jur kand Uppsala Universitet 2006