Kevin Melin, biträdande jurist

Kevin Melin åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Kevin Melin uppträder även som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Därutöver åtar han sig även uppdrag som offentligt biträde i socialmål.

Kevin Melin har därutöver en särskild kompetens inom migrationsrätt och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd samt som ombud i ärenden om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Kevin Melin talar flytande persiska och dari.

  • Block Advokater 2022-
  • Eisen Rights Advokatbyrå 2021-2022
  • Jur. kand. Stockholms universitet 2021