Sabina Böö, advokat

Sabina Böö blev advokat 2011 och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Sabina Böö åtar sig även uppdrag inom ekonomisk brottslighet och uppdrag som bodelningsförättare.

Sabina Böö är specialiserad på brottmål och har gedigen erfarenhet efter över snart två decennier på domstolar och välrenommerade advokatbyråer. Vid sidan av advokatverksamheten ger Sabina Böö föreläsningar för Blendow Group samt för Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Sabina Böö är med i styrelsen för Stockholms försvararkollegium och arbetar ideellt med Passus avhopparverksamhet Fryshuset. Sabina Böö deltar löpande i författandet av Advokatsamfundets remissvar. Sabina Böö anlitas även som konsult i ärenden som kräver specialistkompetens inom brottmål.

  • Grundare och delägare Block Advokater 2019-
  • Advokatfirman De Basso 2017-2018
  • Advokatfirman Bastling 2008-2017
  • Hovrättsfiskal Svea hovrätt 2007-2008
  • Tingsnotarie Stockholms tingsrätt 2005-2007
  • Jur kand och fil kand Uppsala universitet 2005