HUR KAN BLOCK HJÄLPA DIG?

Misstänkt för brott

I de allra flesta fall har du rätt att få en offentlig försvarare om du är misstänkt för brott. Begär alltid att få en försvarare, ju tidigare i processen desto bättre. Du har rätt att själv välja försvarare och begär då alltid en försvarare som är specialiserad på brottmål.

Vi på BLOCK Advokater är bland de främsta i Sverige på brottmål och du kan känna dig trygg med att få ett kompetent och engagerat försvar om du begär en advokat från BLOCK Advokater.

Utsatt för brott

I många fall har du rätt att få ett målsägandebiträde om du har blivit utsatt för brott. Ett målsägandebiträde stöttar dig genom den juridiska processen, både vid polisförhör och vid en kommande rättegång. Målsägandebiträdet hjälper dig också i frågor som rör skadestånd.

Om du begär en advokat från BLOCK Advokater som målsägandebiträde kommer du att få bästa tänkbara biträde under den rättsliga processen.

Barn som utsatts för brott

Ett barn som har blivit eller kan misstänkas ha blivit utsatt för brott av en närstående får ett eget ombud, en särskild företrädare för barnet. Samtliga advokater på BLOCK Advokater har särskilda kunskaper, långvarig erfarenhet samt personliga egenskaper som gör att vi är särskilt lämpade att företräda barn som har blivit utsatta för brott.

Utlänningsrätt

Om du behöver hjälp under asylprocessen har du oftast rätt till ett offentligt biträde. BLOCK Advokaters medarbetare har mångårig erfarenhet av att biträda klienter i asyl- och frågor om uppehållstillstånd i övrigt men också i ärenden rörande förvar. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan bistå med i utlänningsärenden.

Socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV)

Så kallade tvångsmål handläggs av förvaltningsrätten som första instans. Du har rätt att biträdas av ett offentligt biträde om du eller ditt barn är föremål för tvångsinsatser. Advokaterna på BLOCK har samtliga gedigen erfarenhet av att bistå klienter i denna typ av ärenden och med en av oss vid din sida kommer dina rättigheter att bevakas och tillvaratas fullt ut.

Familjerätt

BLOCK Advokater åtar sig uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Kontakta oss för rådgivning och för att få veta vad vi kan bistå med. Vi undersöker också Dina möjligheter att få rätt till finansiering via rättshjälp eller rättskydd.