Lina Austrell, advokat

Lina Austrell blev advokat 2022 0ch åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Lina Austrell arbetar även som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge samt som ställföreträdare och offentligt biträde i LVU, LPT, LRV och LVM.

  • Block Advokater 2022 –

  • Advokatbyrån Carolina Nilsson 2021-2022

  • Advokatbyrån Tuhkanen 2019-2021

  • Notarietjänstgöring vid Haparanda tingsrätt 2017-2019

  • Jur. kand. Uppsala universitet 2017