Melvin Keric, biträdande jurist

Melvin Keric tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2022 och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han är även ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge samt som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

Melvin Keric har tidigare arbetat på Migrationsverket inom tillståndsprövningen och har därmed en särskild kompetens inom migrationsrätt. Han åtar sig uppdrag såsom offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och som ombud i ärenden om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

  • Block Advokater 2024-
  • Migrationsverket 2022-2024