Natasha Klintebjer, advokat

Natasha Klintebjer blev advokat 2020 och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål.

Natasha Klintebjer åtar sig även uppdrag som bodelningsförättare och boutredningsman.

  • Block Advokater 2024–
  • Advokatbyrån Choice 2023-2024
  • Advokatbyrån Bastling & partners 2018-2023
  • Jurist Socialtjänsten i Södertälje kommun 2017-2018
  • Jur. kand. Uppsala universitet 2017