Gustaf Kjellberg, advokat

Gustaf Kjellberg blev advokat 2019 och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål. Gustaf Kjellberg åtar sig även ekobrott.

Gustaf Kjellberg har särskild erfarenhet av bidragsbrott inom personlig assistans och har företrätt flera företrädare för assistansbolag.

Därtill har Gustaf Kjellberg har även särskild erfarenhet av socialmål (LVU, LPT/LRV) och föreläser om rollen som offentligt biträde och ställföreträdare i LVU-mål vid Uppsala Universitet.

  • Block Advokater 2020-
  • C J Advokatbyrå 2015-2020
  • Jur kand Uppsala Universitet 2015