Max Eriksson, advokat

Max Eriksson blev advokat 2016 och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål.

Max Erikson arbetar även som bodelningsförrättare och medlare i familjemål.

  • Block Advokater 2019-
  • Advokatfirman Åkerblom & Lindmark 2016-2019
  • Advokatbyrån Christer Wersäll 2013-2016
  • Jur kand Stockholms Universitet 2013