Linnea Bouveng, biträdande jurist

Linnea Bouveng tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2023 och arbetar främst med brottmål såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Linnea Bouveng arbetar även som offentligt biträde i LVU-mål samt mål om LPT. Linnea Bouveng åtar sig även andra typer av juridiska uppdrag.

  • Block Advokater 2023 –
  • Jur kand Uppsala 2023