Gabriella Malmborg, advokat

Gabriella Malmborg tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2018 och arbetar främst med brottmål såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Gabriella Malmborg arbetar även som offentligt biträde i LVU-mål.

Gabriella Malmborg talar spanska och har ett särskilt intresse samt erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

  • Block Advokater 2021 –
  • Advokatbyrån Elisabeth Fritz 2019-2021
  • Altene Advokatbyrå 2018-2019
  • Jur kand Stockholms Universitet 2018